INILAH ASAL USUL MANUSIA DALAM AGAMA ISLAM,TOLONG DI SEBARKAN

adminMay 5, 2016Views 70

Di segi lain, nyaris dari seluruhnya agama didunia menentang pendapat ini. Penentangan itu berlangsung lantaran pemikiran mereka didasarkan pada berita-berita dan berita dalam kitab sucinya

semasing. Salah satu dari kitab suci itu yaitu Al-Qur’an. Al-Qur’an sebagai kitab suci agama Islam mengatakan sebagian sistem peristiwa manusia yang lebih detil dan jelas. 3 Peristiwa dan Asal-Usul Manusia Menurut Islam Al-Quran menerangkan sebagian bagian dalam sistem peristiwa dan asal-usul manusia dengan cara detil. Ketiga bagian itu diantaranya momen dan asal usul manusia pertama, kedua, dan ketiga. Di bawah ini penjelasan dari semasing tahapan itu. 

1. Kejadian dan Asal-usul Manusia Pertama Peristiwa dan asal-usul manusia pertama yang bermakna juga proses penciptaan Adam dimulai oleh pembentukan äsik dengan membuatnya angsung dari tanah yang kering waktu lalu ditupkan ruh ke dalamnya hingga ia hidup.

Info itu sesuai sama hadis riwayat Tirmidzi, di mana Nabi SAW bersabda : “Sesungguhnya Allah bikin Adam as dari segengga tnah yang diambil dari semua sisi bumi, jadi anak cucu Adampun seperti itu, beberapa ada

yang baik serta jelek, ada yang mudah (lembut) dan kasar dsb. ” 2. Peristiwa dan Asalusul

Manusia Ke dua Alloh membuat semua suatu hal dengan cara berpasang-pasangan. Begitupun

dengan manusia, Adam yang di ciptakan akan dipasangkan oleh Alloh dengan lawan typenya

yang dibuat dari tulang rusuk Adam, yakni Siti Udara. Info itu sesuai sama ärman Alloh

QS. An-Nisa, ayat 1 berikut : “Hai sekalian manusia, bertakwalah pada Tuhan-mu yang udah

membuat anda dari jiwa yang satu, dan daripadanya Allah membuat isterinya ; dan

dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan lelaki serta wanita yang banyak. Dan

bertakwalah pada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya anda sama-sama memohon satu

sama lain, dan (peliharalah) jalinan silaturahim. Sebenarnya Allah senantiasa membuat perlindungan dan

mengawasi anda. ” 3. Peristiwa dan Asal-usul Manusia Ketiga Peristiwa serta asal usul manusia

ketiga berkaitan dengan sistem peristiwa semua umat keturunan Nabi Adam dan Siti Udara (Kecuali

Isa, AS.) sistem peristiwa manusia yang dijelaskan dalam Al-Qur, an nyatanya sesudah dewasa ini

bisa dipertanggung jawabkan dengan cara medis. Dalam Al-Qur’an, asal-usul manusia dengan cara biologi

diterangkan dalam Surat Al-Mu’minuun : 12-14 di bawah ini : " Dan sebenarnya Kami telah

bikin manusia itu dari satu saripati (berasal) dari tanah. Lalu Kami menjadikan saripati itu

air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Lalu air mani itu Kami jadikan

segumpal darah, lantas segumpal darah itu kami menjadikan segumpal daging, serta segumpal daging itu

Kami menjadikan tulang belulang, lantas tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Lantas Kami

menjadikan ia makhluk yang (berupa) lain. Jadi Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik. "

 (QS. Al Mu’minuun : 12-14). Dari ketiga asal-usul penciptaan manusia menurut agama Islam di

atas, bisa ditarik kesimpulan kalau, islam melihat manusia dengan cara substantif terdiri ke

dalam 2 hal, yakni substansi materi (badan) dan substansi immateri (jiwa)

http://berita-sosialmedia.blogspot.co.id/2016/04/inilah-asal-usul-manusia-dalam-agama.html

Categories